Grundlovstale om B118

foghbush

Kan nogen huske denne passus i Danmarks Riges Grundlov?

§ 19

Stk. 2.
Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges folketinget. Er folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde.

Da den nuværende grundlov blev vedtaget, sagde en fremtrædende politiker at

Militære magtmidler kan kun anvendes som forsvar mod angreb eller som sanktioner i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt.

Det var Niels Elgaard, der var formand for Venstres rigsdagsgruppe (i 1953 var der endnu tokammersystem i Danmark). 50 år senere gik en regering ledet af samme parti ind i krigen mod Irak. Det var en krig uden FN-mandat startet af USA og Storbritannien, der samtidig er to af de permanente medlemmer af FNs sikkerhedsråd. Et flertal i Folketinget stemte for og Højesteret sanktionerede i en dom fra 2010 denne beslutning, der jo faktisk tilsidesatte den grundlov, vi fejrer i dag. Se mere i en kronik af Tue Magnussen og Bent Sørensen i Information i dag.

Skriv et svar